Brieven met het percentage gedifferentieerde premie Whk komen eraan

bron belastingdienst.nl

Werkgevers ontvangen binnenkort een brief met daarin het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Deze brief ontvangt u als u personeel in dienst hebt dat is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk hebt u nodig voor uw aangifte loonheffingen. Bewaar deze brief daarom goed. Verzorgt een intermediair uw aangifte loonheffingen, geef de brief dan aan uw intermediair.