Details wetsvoorstel Wet verbetering hybride WGA-markt bekend

De details omtrent het wetsvoorstel Wet verbetering hybride WGA-markt zijn bekend. Lees meer van dit wetsvoorstel (34336 nr.2) op tweedekamer.nl: http://linkedin.us3.list-manage.com/track/click?u=364cdc2b1e7b9a33bf8e554e3&id=5d143450ee&e=e95c763dad

De Raad van State verzoekt de regering om een extra motivering of zelfs om aanpassing van het voorstel, aangezien het in de publieke verzekering houden van de staartlasten volgens de RvS geen bijdrage levert aan preventie van arbeidsongeschiktheid en aan een betere re-integratie: “De werkgever voelt immers bij een overstap naar de private verzekering niet meer de verantwoordelijkheid voor de staartlasten in zijn portemonnee”.