Doelgroepregister online

Vanaf 5 november 2015 is het doelgroepregister online. Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal van UWV controleren of een sollicitant of werknemer hierin opgenomen is. Lees meer op UWV.nl: http://linkedin.us3.list-manage.com/track/click?u=364cdc2b1e7b9a33bf8e554e3&id=247fa483ae&e=e95c763dad