Lage Inkomens Voordeel (LIV)

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met lagere inkomens in dienst te nemen. Hiertoe introduceert het kabinet het zogenaamde Lage Inkomens Voordeel (LIV), een tegemoetkoming voor werkgevers die mensen aannemen met lonen tussen de 100 en 120 procent van het minimumloon.

Het Lage Inkomens Voordeel dat per 1 januari 2017 wordt ingevoerd verlaagt de loonkosten, waardoor de kans op werken zal toenemen. HetLage Inkomens Voordeel bedraagt voor de werkgever maximaal € 2.000 per jaar (tot 110% van het minimumloon) of € 1.000 (tot 120% van het minimumloon) per werknemer.

Per 1 januari 2018 wordt hetLage Inkomens Voordeel verder uitgebreid. Van deze impuls van circa 500 miljoen euro zouden werkgevers en werknemers moeten profiteren.