Outplacement

Wat is outplacement?

Het geheel aan activiteiten die er op zijn gericht om werknemers buiten de eigen organisatie werk te laten vinden. Veelal wordt outplacement als onderdeel toegepast bij reorganisatie, fusie, een onoplosbaar werkconflict of wanneer werknemers vastzitten in hun carrière.

Waarom een outplacementtraject?

Veel werknemers die in een outplacementtraject terechtkomen moeten vertrekken bij een werkgever en ervaren grote onzekerheid. Daarnaast hebben zij al jaren niet meer gesolliciteerd. Het cv is gedateerd, de wijze van oriënteren op de arbeidsmarkt is veranderd en vaak zitten zij in een totaal andere fase van hun carrière. Door de grote veranderingen kan het zoeken naar en vinden van een nieuwe baan al snel een onoverkomelijk obstakel lijken. De loopbaanadviseur helpt werknemers weer grip op de situatie te krijgen en assisteert hen bij het heroriënteren op de arbeidsmarkt. De persoonlijke aandacht en individuele begeleiding van de loopbaanadviseur zorgt ervoor dat werknemers in beweging blijven en zoekacties niet vastlopen.

Wie voert het outplacementtraject uit?

De loopbaanadviseur die ervaring heeft in het coachen van werknemers op en naar de arbeidsmarkt.

Waar bestaat bij Arbeid en Verzuim het outplacementtraject uit?

Elk outplacementtraject is maatwerk. Er zijn geen standaard en collectieve programma’s. De werknemer wordt individueel begeleid. Het outplacementtraject begint met een intakegesprek. De werknemer maakt dan kennis met de loopbaanadviseur. Dit gesprek vindt bij voorkeur bij de werknemer thuis of op locatie bij de werkgever plaats. Vervolgens vindt er een inventarisatie plaats van achtergronden, opleidingen, arbeidsverleden, vaardigheden, motivatie, doelstellingen en verwachtingen.

In het tweede gesprek staat het opstellen van een trajectplan centraal. In het trajectplan worden onder andere de volgende onderdelen beschreven: de gewenste functie, branche, regio, arbeidsvoorwaarden en eventuele benodigde opleidingen.

De begeleiding en de aanpak in gesprekken is pragmatisch. De loopbaanadviseur stimuleert en coacht de werknemer, helpt markt- en baankansen te verkennen en creëert ingangen vanuit het eigen netwerk.

De begeleiding bestaat uit een mix van bewustwording en vertaling van sterke en zwakke punten, netwerken, hulp bij het opstellen van een cv en het schrijven van een sollicitatiebrief. Maar ook het gebruik van internet en social media (voor het zoeken van vacatures, het plaatsen van cv’s en het benaderen van werkgevers), het aanleren van sollicitatievaardigheden en het verbeteren van verbale en non-verbale presentatievaardigheden.

Persoonlijke aandacht, één op één begeleiding, maatwerk en motivatie werknemer zijn de belangrijkste factoren om het traject ook daadwerkelijk te laten slagen. Gedurende het traject voert de werknemer relevante opdrachten, die het loopbaanperspectief en de bemiddelingsrichting verduidelijken, uit. Tijdens het outplacementtraject vergeet de loopbaanadviseur niet dat ontslag voor werknemers een ingrijpende (levens)ervaring is. Daarom is de begeleiding altijd individueel met een persoonlijke loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur speelt ook een rol in de emotionele verwerking rondom het ontslag.

Desgewenst kan voor het outplacementtraject als werkoriëntatie het instrument Loopbaanverkenner worden ingezet. De Loopbaanverkenner is een online assessment en creëert bewustwording bij werknemers. Hierdoor krijgen werknemers inzicht in hun positie en kansen binnen de organisatie of op de arbeidsmarkt.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de Loopbaanverkenner heeft de werknemer ook de beschikking over een online vacaturebank. Hierin worden maandelijks duizenden vacatures geplaatst, ontdubbeld en verouderde vacatures verwijderd. De module geeft een beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Op basis van het geformuleerde in het trajectplan wordt de werknemer bemiddeld en begeleid naar een nieuwe baan.

Verslaglegging en termijn

Na datum aanmelding wordt binnen 20 werkdagen het trajectplan opgemaakt. Tussentijds wordt gerapporteerd als er iets bijzonders te vermelden valt. De maximale bemiddelingstermijn wordt vooraf in samenspraak vastgesteld. Bij afsluiting van het traject wordt de eindrapportage opgemaakt.

Contact

Nieuwsgierig geworden wat Arbeid en Verzuim voor uw bedrijf kan betekenen? Kijk verder op deze website of neem direct contact op.