werkorientatie

Werkoriëntatie

Wat is werkoriëntatie?

Werkoriëntatie is een heroriëntatie op de huidige arbeidsmarkt. Deze dienst heeft tot doel een realistisch arbeidsmarktperspectief te scheppen als alternatief voor de kandidaat die zijn eigen werk niet meer kan doen. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt passend bij de krachten en bekwaamheden van de kandidaat. Uitgangspunten zijn de competenties, vaardigheden en opleidingen waarover de kandidaat al beschikt. Het geboden perspectief moet daar op aansluiten en leiden tot een beroep of beroepsrichting waar voldoende vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Welk instrument wordt daarbij ingezet?

Voor werkoriëntatie wordt het instrument Loopbaanverkenner ingezet. Arbeid en Verzuim is licentiehouder van de Loopbaanverkenner. De Loopbaanverkenner is een online assessment en creëert bewustwording bij kandidaten. Hierdoor krijgen kandidaten inzicht in hun positie en kansen binnen de organisatie of op de arbeidsmarkt. De Loopbaanverkenner geeft een beeld van competenties, beroepsinteresses, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken, werkactiviteiten en de bijbehorende beroepsmogelijkheden. Dit wordt bereikt door het koppelen van resultaten aan concrete loopbaankansen, beroepen en actuele vacatures. Met de loopbaanadviseur van Arbeid en Verzuim wordt dit met de kandidaat nabesproken.

Voor wie is werkoriëntatie een zinvol instrument?

Werkoriëntatie kan ingezet worden voor kandidaten die een volgende stap in hun loopbaan moeten maken, zoals bij re-integratie 2e spoor of outplacement of een carrière switch als een volgende stap in hun loopbaan willen maken.

Wie voert de werkzaamheden uit?

De loopbaanadviseur die een speciale training voor het inzetten van de Loopbaanverkenner heeft gevolgd.

Uit welke onderdelen bestaat de Loopbaanverkenner?

1.  Online assessment
2.  Gedetailleerde rapportage
3.  Nabespreking met de loopbaanadviseur
4.  Toegang tot de beroepen- en vacature databanken

Online assessment
De Loopbaanverkenner bestaat uit een online assessment, waarbij de kandidaat een set erkende vragenlijsten moet invullen. Het betreft vragen met betrekking tot: Persoonlijkheid, werk en denkniveau, ervaring, competenties en beroepeninteresses. Deze vragenlijsten zijn afgestemd op het werk- en denkniveau van de kandidaat (LBO, MBO of HBO/WO).

Rapportage online assessment
Een gedetailleerde rapportage met daarin ontwikkeltips met betrekking tot gedragsvoorkeuren, belangrijke handvatten voor de volgende loopbaanstappen en suggesties voor passende beroepen binnen of buiten het eigen vakgebied.

Nabespreking met de loopbaanadviseur
Nabespreking met een gecertificeerde loopbaanadviseur die een toelichting geeft op de rapportage van het online assessment. Tijdens deze nabespreking worden de volgende onderdelen besproken: Versterken van het zelfbeeld, beoordelen van de beroepssuggesties en invulling van de vervolgstappen.

Toegang tot de beroepen- en vacature databanken
Toegang tot de beroepen- en vacature databanken waarmee het persoonsprofiel vergeleken kan worden met een geselecteerd beroepsprofiel. Er zijn plusminus 950 beroepen, 26.000 functie(titels) en ca. 55.000 actuele vacatures.

Vergelijking persoonsprofiel (blauwe lijn) met beroepsprofiel (paarse vlek)

arbeid-en-verzuimwerkorientatie

Waar bestaat bij Arbeid en Verzuim de werkoriëntatie uit?

De werkoriëntatie begint met een intakegesprek. Dit gesprek vindt bij voorkeur bij de kandidaat thuis plaats. Tijdens het intakegesprek maakt de kandidaat kennis met zijn loopbaanadviseur. Vervolgens vindt er een inventarisatie plaats met name qua werk- en denkniveau. De wijze waarop de vragen in het assessment dienen te worden beantwoord wordt toegelicht. Vervolgens vult de kandidaat, binnen 5 werkdagen, op de computer de vragenlijsten in.

In het tweede gesprek wordt de rapportage van het online assessment besproken. De loopbaanadviseur geeft toelichting op de rapportage en de volgende onderdelen komen aan de orde: Versterken van het zelfbeeld, beoordelen van de beroepssuggesties en invulling van de vervolgstappen. Daarnaast maakt de loopbaanadviseur de verbanden tussen alle bevindingen duidelijk en biedt de kandidaat volop ruimte voor vragen en feedback. Samen met de loopbaanadviseur maakt de kandidaat een eerste aanzet voor een persoonlijk passend loopbaan ontwikkelplan.

Verslaglegging en termijn

Na datum aanmelding wordt binnen 20 werkdagen het eerder genoemde online assessment rapport opgemaakt.

Contact

Nieuwsgierig geworden wat Arbeid en Verzuim voor uw bedrijf kan betekenen? Kijk verder op deze website of neem direct contact op.